Et lite selskap med stort nettverk og solid fagkunnskap

Vi arbeider med areal- og samfunnsplanlegging, og bistår private og offentlige aktører i et vidt spekter av planprosesser, analyser og
utvikling av arealer for utbygging.

Spesialkompetanse: steds-/destinasjonsutvikling, regulering av
bolig-, fritids- og næringsområder, offentlig- privat samarbeid
og utbyggingsavtaler.

I tillegg kan vi bistå i gjennomføringsfasen med prosjektledelse, visualisering og salgsprosess.


Kort oppsummert:
Planlegging og rådgivning - fra idé til ferdig prosjekt