Text


Om oss


Text

Planråd AS


Etablert i 2009 på Lillehammer. Har i dag kontorer på Tynset og Lillehammer.Forretningsfilosofi

Vårt ønske er å bidra til utvikling og verdiskapning gjennom god planlegging og rådgivning i hele spekteret - 

fra idé til realisering. Dette oppnås best gjennom tett samarbeid mellom private og offentlige aktører.


En forutsetning for å leve av egen fagkompetanse er at kundene er fornøyd med det som leveres. Vi strekker oss gjerne for å imøtekomme kundenes ønsker om framdrift og nivå på våre ytelser, men takker heller nei til oppgaver som vi mener andre kan løse på en bedre måte. 


Våre beste referanser er vellykkede prosjekter som er gjennomført, og kunder som velger oss igjen ved neste anledning.Hvem er vi?

Image
Text

Ole Jakob Reichelt

Daglig leder, planrådgiver
Mob/dir: 95 96 00 69
ojr@planraad.no

Ole Jakob har mange års erfaring som planrådgiver og prosjektleder i privat konsulentvirksomhet, bl.a. som gruppeleder for Plan/Landskap og kontorleder i Asplan Viak.


Ole Jakob har også erfaring fra statlig og kommunal forvaltning som miljøvern-rådgiver og kommuneplanlegger. 

Gjennom sin hobby som mikroflypilot, har han en unik mulighet til å få overblikk

over aktuelle prosjekter.

O

Image
Text

Jakob Nordstad

Fagleder Arealplan
Mob/dir: 97 00 38 54
jn@planraad.no

Jakob har solid erfaring fra kommunal planlegging og forvaltning fra arbeid som arealplanlegger i Øyer kommune og fra privat konsulentvirksomhet som planrådgiver.


Jakob har spesialkompetanse innen offentlig-privat samarbeid og utbyggingsavtaler. Han har også vært innleid som saksbehandler og fagkonsulent hos kommuner og regionale myndigheter.

Image
Text

Bjørnar Semmingsen

Fagleder Eiendom
Mob/dir: 97 12 08 18
bs@planraad.no


Bjørnar har mange års erfaring fra Statens vegvesen og fra konsulentselskapet

HR Prosjekt, der han de siste årene har vært avdelingsleder for veg og kommunalteknikk.


Bjørnar har solid erfaring fra et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, rådgiving og prosjektledelse, og har hatt prosjektlederansvar for store utbyggingsprosjekter, med sin spesialkompetanse innen grunnerverv.

Image
Text

Jakob Juel Andersen

Fagleder Landskap
Mob/dir:  91 58 70 22

jja@planraad.no


jja@Jakob Juel ble en del av laget i 2019.

Han har mange års erfaring som landskapsarkitekt for Grindaker i Oslo, de siste årene som partner,  fagansvarlig og prosjekteringsleder.


Jakob har allsidig prosjekterfaring fra fagområdet landskapsarkitektur, med hovedvekt på planlegging, prosjektering og prosjekteringsledelse av samferdselsanlegg, boligområder og idrettsanlegg.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon