Text


Tjenester


Text


Text

Landskapsarkitektur


 • Terrengforming
 • 3D-prosjektering
 • Landskapsplan/ utomhusplan
Text

Analyser


 • Konsekvensutredninger
 • ROS-analyser (risiko og sårbarhet)
 • Stedsanalyser / mulighetsstudier
Text

Visualisering


 • Oversiktsfoto/ video
 • Fotomontasjer
 • 3D-modeller
Text

Arealplanlegging


 • Kommuneplanlegging (areal- og samfunnsdel)
 • Innspill til kommuneplanens arealdel
 • Områderegulering 
 • Detaljregulering
 • Reguleringsendringer
 • Tomtedelingsplaner
 • Illustrasjonsplaner
 • Utbyggingsavtaler
Text

Utviklingsarbeid


 • Konseptutvikling
 • Prosjektutvikling
 • Destinasjonsutvikling
 • Privat-offentlig samarbeid
Text

Eiendom


 • Grunnerverv
 • Fradeling
 • Seksjonering
 • Verdivurdering
 • Eiendomsutvikling
 • Eiendomsforvaltning
 • Grunneiersamarbeid
 • Eiendomsjuridisk rådgivning
Text

Annen faglig bistand


 • Prosjektledelse
 • Prosessledelse
 • Saksbehandling
 • Planfaglig rådgivning
Text

Kontakt oss

Form
Fullt navn
Epost
Melding
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon