Et lite selskap med stort nettverk og solid fagkunnskap

LES MER >>

Vi arbeider med areal- og samfunnsplanlegging, og bistår private og offentlige aktører i et vidt spekter av planprosesser, analyser og utvikling av arealer for utbygging. Spesialkompetanse: steds-/destinasjonsutvikling, regulering av bolig-, fritids- og næringsområder, offentlig- privat samarbeid og utbyggingsavtaler. I tillegg kan vi bistå i gjennomføringsfasen med prosjektledelse, landskapstilpasning, visualisering og salgsprosess.


Kort oppsummert:
Planlegging og rådgivning - fra idé til realisering

Vi har kontor i kontorfellesskapet "Thorstadgården"  - Storgata 67 -  i Lillehammer sentrum

Vi har nå også kontor i kontorfellesskapet "Granvikgården"  - Parkveien 17 -   i Tynset sentrum