Om oss

Planråd AS

Etablert i 2009 på Lillehammer. Har i dag kontorer på Tynset og Lillehammer.

Forretningsfilosofi

Vårt ønske er å bidra til utvikling og verdiskapning gjennom god planlegging og rådgivning i hele spekteret - fra idé til realisering. Dette oppnås best gjennom tett samarbeid mellom private og offentlige aktører.

En forutsetning for å leve av egen fagkompetanse er at kundene er fornøyd med det som leveres. Vi strekker oss gjerne for å imøtekomme kundenes ønsker om framdrift og nivå på våre ytelser, men takker heller nei til oppgaver som vi mener andre kan løse på en bedre måte.  Våre beste referanser er vellykkede prosjekter som er gjennomført, og kunder som velger oss igjen ved neste anledning.

Hvem er vi?

Ole Jakob Reichelt

Daglig leder, planrådgiver
Mob/dir: 959 60 069
ojr@planraad.no

Ole Jakob har mange års erfaring som planrådgiver og prosjektleder i privat konsulentvirksomhet, bl.a. som gruppeleder for Plan/Landskap og kontorleder i Asplan Viak.

Ole Jakob har også erfaring fra offentlig forvaltning som miljøvernrådgiver og kommuneplanlegger. Gjennom sin hobby som mikroflypilot, har han en unik mulighet til å få overblikk over aktuelle prosjekter.

Jakob Nordstad

Fagleder Arealplan
Mob/dir: 970 03 854
jn@planraad.no 

 Jakob har solid erfaring fra kommunal planlegging og forvaltning fra arbeid som arealplanlegger i Øyer kommune og fra privat konsulentvirksomhet som planrådgiver.

Jakob har spesialkompetanse innen offentlig-privat samarbeid og utbyggingsavtaler. Han har også vært innleid som saksbehandler og fagkonsulent hos kommuner og regionale myndigheter.

Bjørnar Semmingsen

Fagleder Eiendom
Mob/dir: 971 20 818
bs@planraad.no

  Bjørnar har mange års erfaring fra Statens vegvesen og fra konsulentselskapet HR Prosjekt, der han de siste årene var avdelingsleder for veg og kommunalteknikk.

Bjørnar har solid erfaring fra et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, rådgiving og prosjektledelse, og har hatt prosjektlederansvar for store utbyggingsprosjekter, med sin spesialkompetanse innen grunnerverv.

Jakob Juel Andersen

Fagleder Landskap
Mob/dir:  915 87 022
jja@planraad.no

Jakob Juel ble en del av Planråd-laget i 2019. Han har mange års erfaring som landskapsarkitekt for Grindaker i Oslo, de siste årene som partner,  fagansvarlig og prosjekteringsleder. 

Jakob har allsidig prosjekterfaring fra fagområdet landskapsarkitektur, med hovedvekt på planlegging, prosjektering og prosjekteringsledelse av samferdselsanlegg, boligområder og idrettsanlegg.